Úhrada zdravotních služeb, které jsou jedinou možností pro pacienta, z veřejného zdravotního pojištění

Co je to?

Zdravotní pojišťovny mají povinnost hradit zdravotní služby jinak nehrazené, je-li jejich poskytnutí jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce. Pokud se přitom nejedná o neodkladnou situaci, je k úhradě takové zdravotní péče nutný předchozí souhlas revizního lékaře pojišťovny.

V čem může být problém?

Zdravotní pojišťovny mnohdy odmítají takové služby hradit právě s odůvodněním, že pro pojištěnce se nejedná o jedinou možnost léčby. Toto posouzení zdravotní pojišťovny nemusí být správné. Je dobré vědět, že pokud jsou všechny zákonné náležitosti splněny, pojištěnec má na úhradu takové péče i navzdory opačnému názoru pojišťovny zákonný nárok a může se jej domáhat. Při samotném podání žádosti o schválení úhrady (a následně i v průběhu celého procesu schvalování) je tak třeba myslet na to, že žádost musí splňovat určité formální náležitosti a musí být pečlivě odůvodněná.

S čím Vám můžeme pomoci?

Jsme připraveni pomoci Vám jak s přípravou žádosti, tak v následných krocích, pokud při schvalování žádosti čelíte ze strany pojišťovny jakýmkoli komplikacím či průtahům. V této oblasti poskytujeme právní služby jak pro jednotlivé úkony (např. příprava argumentace, příprava vyjádření či odvolání v řízení před pojišťovnou či před soudem), tak je možné dohodnout se na právním zastoupení v průběhu celého procesu. Dohodneme s Vámi optimální strategii pro jednání s pojišťovnou.

Pro koho jsou naše služby určeny?

Pro kohokoli. Nejčastěji typově radíme jednotlivým pacientům či jejich příbuzným, kteří zpravidla řeší otázku úhrady tohoto typu zdravotních služeb ve velké časové tísni, a dále zdravotnickým zařízením při obecném nastavování systému žádostí tak, aby se maximalizovala jejich úspěšnost.

Jak to funguje?

Zanechte nám na sebe prosím kontakt v níže uvedeném kontaktním formuláři. Poté vás budeme neprodleně kontaktovat a v závislosti na vašich konkrétních potřebách se domluvíme, jak dále postupovat. Zasláním poptávky se k ničemu nezavazujete.

Proč si vybrat právě nás?

Jsme advokátní kancelář s dlouholetou zkušeností v oblasti zdravotnického práva a zdravotního pojištění. Se zdravotními pojišťovnami v zastoupení našich klientů běžně jednáme v rámci naší praxe, a známe tak velmi dobře jednotlivé situace, do kterých se při jednání se zdravotní pojišťovnou můžete dostat. O problematice úhrady zdravotních služeb dle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění též veřejně přednášíme.

Nabízené právní služby poskytujeme jakožto advokáti, za jejich kvalitu ručíme a pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou naší činností jsme povinně pojištěni

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže