Evropská komise vs Meta

Evropská komise informovala o předběžných zjištěních ohledně modelu „platba nebo souhlas“ společnosti Meta

V lednu jsme pro vás připravili článek týkající se rozsudku Soudního dvora Evropské unie (SDEU) o zpracovávání osobních údajů společností Meta, která následně zavedla model „platba nebo souhlas“. Dle předběžných zjištění Evropské komise není tento model v souladu s předpisy EU.

Stručné připomenutí lednového článku

V lednovém článku jsme informovali o rozsudku SDEU, ve kterém bylo konstatováno, že zpracování osobních údajů, které Meta provádí, je zpracováním zvláštních kategorií osobních údajů. Společnost Meta totiž z údajů o vámi navštěvovaných stránkách může zjistit například váš zdravotní stav či sexuální orientaci. Dle soudu je k takovému zpracování zapotřebí udělit společnosti platný a svobodný souhlas, který je možné kdykoli odvolat, aniž by došlo ke znemožnění používání sítě. Meta poté zavedla model „platba nebo souhlas“ – buď neudělíte souhlas a platíte za sociální sítě bez reklam, tedy není třeba pro vás reklamu personalizovat, proto společnost Meta nepotřebuje údaje ze souborů cookies (tj. údaje o vámi navštěvovaných stránkách), nebo souhlas udělíte a sítě používáte zdarma.

Platba nebo souhlas?

Dle nařízení o digitálních trzích by uživatelé měli mít přístup k méně personalizované, ale rovnocenné alternativě služby, odmítnou-li udělit souhlas se zpracováním osobních údajů na základě souborů cookies. Na začátku července Evropská komise informovala společnost Meta, že model „platba nebo souhlas“ není v souladu s nařízením o digitálních trzích, protože toto nesplňuje.

V souladu s nařízením o digitálních trzích by tedy měli uživatelé, kteří souhlas neudělí, získat přístup k rovnocenné službě, které využívá méně jejich osobních údajů. To v současné době model „platba nebo souhlas“ nesplňuje.

Co to pro Metu znamená?

Komise zaslala společnosti Meta informaci o svém předběžném stanovisku, kde Komise informuje o výše zmíněném. Meta nyní může uplatnit své právo na obhajobu. Pokud budou předběžná stanoviska Komise potvrzena, Komise přijme rozhodnutí o nesouladu výše popsaného reklamního modelu s nařízením o digitálních trzích. V takovém případě může Komise udělit pokutu až do výše 10 % celkového celosvětového obratu společnosti.

Proč je pro nás kauza zajímavá?

V České republice začaly obdobný model používat některé vyhledávací služby. Výsledek šetření tedy může mít dopad i na ně, proto je zajímavé tento případ sledovat.

 

Tento článek je pouze informativní a nepředstavuje právní radu ani návod pro konkrétní případ. 

V případě, že budete mít v této souvislosti zájem o vícero informací, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže