Nemovitosti

Nemovitosti

Co jsou to nemovitosti?

Veškeré služby a transakce týkající se nemovitých věcí (tj. pozemků, budov, jednotek) jako celků i částí, typicky vymezování jednotek tzv. prohlášením vlastníka nebo jejich změny (přestavby, nástavby apod.), vypořádání spoluvlastnictví a SJM, převody (koupě, darování) či zastupování v souvisejících sporech.

Nejběžnější využití

Pro koho je zejména vhodná tato služba?

Developeři

Realitní kanceláře

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí

Pronajímatelé a nájemci nemovitostí

Bytová družstva

Společenství vlastníků jednotek

Typické služby

V oblasti nemovitostí poskytuje naše kancelář nejčastěji následující služby: