Léčivé přípravky

Léčivé přípravky

Co jsou to léčivé přípravky?

Jako léčivé přípravky jsou označovány látky nebo kombinace látek, které lze použít u lidí nebo zvířat za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí nebo stanovení diagnózy, ale taktéž látky nebo kombinace látek jen prezentované (např. v reklamě) s tím, že mají léčebné nebo preventivní vlastnosti
v případě onemocnění lidí nebo zvířat.

Nejběžnější využití

Pro koho je zejména vhodná tato služba?

Výrobci léčivých přípravků

Distributoři léčivých přípravků

Nemocnice, lékárny, výdejci léčiv

Typické služby

V oblasti léčivých přípravků poskytuje naše kancelář nejčastěji následující služby: