Stavebnictví

Stavebnictví

Co je to stavebnictví?

Veškeré služby jakkoli související s procesy dle stavebního zákona, tedy jak oblastí územního plánování, tak samotného stavebního řízení.

Nejběžnější využití

Pro koho je zejména vhodná tato služba?

Developeři a investoři

Bytová družstva

Obce

Společenství vlastníků jednotek​

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí

Typické služby

V oblasti stavebnictví poskytuje naše kancelář nejčastěji následující služby: