Advokátka

Mgr. Aneta Korcová

 
 
 
 

Aneta úspěšně dokončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2018. Před dokončením studia získala zkušenosti na pozici právního asistenta ve dvou renomovaných advokátních kancelářích zabývajících se především obchodním, pracovním a insolvenčním právem. Zkušenosti získala také při stáži na Ministerstvu zdravotnictví a působením ve studentské neziskové organizaci ELSA (European Law Students’ Association), v rámci jejíhož vedení absolvovala roční stáž v Bruselu. Po dokončení studia působila na pozici advokátního koncipienta ve dvou advokátních kancelářích zabývajících se zejména pracovním, obchodním a občanským právem. Roku 2020 se jako advokátní koncipient připojila k Martinovi Schimmerovi, kdy se zabývala především pracovním právem, občanským právem, správním právem, farmaceutickým právem a právem zdravotnických prostředků. Po složení advokátních zkoušek v roce 2022 vykonává advokacii v úzké spolupráci s Martiny a Alenou.

Aneta vykonává generální praxi dle potřeby klientů, přičemž se zaměřuje na zastupování klientů před správními orgány a soudy jak ve věcech občanskoprávních, tak trestních, na problematiku pracovního práva, farmaceutického práva a práva zdravotnických prostředků.