NOVOROČNÍ SEMINÁŘ Cenový předpis k léčivým přípravkům a PZLU Zákon o veřejném zdravotním pojištění – poučení z praxe

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 30. listopadu 2022 nový cenový předpis o regulaci cen léčivých přípravků, který přináší poměrně výraznou změnu v právní úpravě.

Přestože faktický dopad do fungování cenové regulace a úhradového systému není očekáván jako zásadní, držitelům rozhodnutí o registraci a jejich českým dceřiným společnostem skýtá doposud nebývalé možnosti nastavit obchodní transakce v souladu s principy vnitroskupinových převodních cen.

Spolu s Pharmadvice, s.r.o., bychom Vás rádi pozvali na seminář, kde dopady podrobně rozebereme.

A jak je na našich seminářích zvykem, současně Vás seznámíme s novinkami a změnami v rozhodovací praxi SÚKLu a Ministerstva zdravotnictví, které by Vám mohly být užitečné.

Do zákona o veřejném zdravotním pojištění pak sáhla také novela zákona o léčivech zavedením zvláštního institut – stanovení úhrady léčivého přípravku významného z hlediska ochrany veřejného zdraví, což bude předmětem posledního tématu našeho semináře.

Pokud si tedy chcete udělat v nové legislativě jasno, nebo si ji jen připomenout, případně o ní podiskutovat, pak právě pro Vás jsme připravili hybridní seminář, kde se budeme těmito tématy zabývat.

Termín konání:

10. 1. 2023

Předpokládaná délka:

Začátek v 10:00 hod. a předpokládaný konec cca ve 13:00 hod.

Osnova semináře:

Cenový předpis o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

• koncept jiné osoby a možné praktické dopady
• uplatňování obchodní přirážky jinou osobou
• doklady v cenové regulaci
• deregulace u LP
• deregulace u PZLU

Změny a novinky v rozhodovací praxi SÚKLu a MZ

• vstup 1. podobného přípravku a následná zkrácená úsporová revize – riziko excesivního snížení úhrady?
• vývoj revizí ve skupině aripiprazolu
• stanovení úhrady neregistrované indikace a požadavek na nákladovou efektivitu
• zásadní změna výpočtu úhrady SLLP na základě rozhodnutí MZ
• hodnocení dopadu do rozpočtu a limitace dopadu – změna v přístupu SÚKLu
• další informace pro praxi

48/1997 Sb.

• úhrada léčivého přípravku významného z hlediska ochrany veřejného zdraví

Počet účastníků:

Semináře jsou koncipovány pro skupinu cca 10 účastníků tak, aby byl v průběhu prostor pro diskusi a odpovědi na Vaše dotazy. Minimální účast pro pořádání semináře je 6 účastníků.

Přednášející:

MUDr. Libor Škárka, Ph.D., Pharmadvice s.r.o., konzultant
Mgr. Martin Schimmer, advokát
Mgr. Martin Dymáček LLM., advokát

Místo konání:

• Seminář bude probíhat v prostorách našich nových kanceláří na adrese Na Poříčí 1067/25, Praha 1 (budova Černá labuť)
• Pro ty z Vás, kteří preferují distanční formu, bude seminář také probíhat online prostřednictvím platformy MS Teams. Přístupové údaje Vám po registraci zašleme před konáním semináře.

Cena za účast:

4.500,- Kč (bez DPH)/účastník. Splatnost je 30 dní po konání semináře na základě vystavené faktury.
Přihlášky zasílejte na kontaktní emailovou adresu info@pharmadvice.cz .

Z organizačních důvodů prosíme o zaslání přihlášek co možná nejdříve. V přihlášce prosím uveďte, zda máte zájem o prezenční či distanční formu semináře.

Právo změny obsahu seminářů, jejich zrušení, změny přednášejících či místa konání semináře ze strany pořádající organizace je vyhrazeno.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže