Advokátka partnerka

JUDr. Alena Šildová

IČ: 06469281
DIČ: CZ9057162851
Ev. č. ČAK: 17783
ID datové schránky: 486ubcd

Alena získala magisterský a doktorský titul na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Koncipientskou praxi vykonávala v pražské advokátní kanceláři vykonávající generální praxi. Zároveň se již od dob studií věnuje oblasti farmaceutického práva, zejména z pohledu regulace reklamy, které mj. věnovala svou rigorózní práci. Od roku 2017 vykonává advokacii v úzké spolupráci s Martinem a Martinem.

Její doménou je agenda nemovitostí a v naší kanceláři odborně zastřešuje např. spolupráci s developery od výstavby až po vymezení jednotek a prodej nemovitostí koncovým klientům, včetně zastupování v souvisejících řízeních. Dále se věnuje obecné sporné i nesporné agendě a zastupuje naše klienty v trestních řízeních.