Advokátka

Mgr. Zuzana Smrčková

 
 
 
 

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze nastoupila jako advokátní koncipientka do specializované pražské advokátní kanceláře zaměřené na oblast zdravotnického a farmaceutického práva. Zde se mj. poprvé setkala se všemi nynějšími partnery M2A Partners.

Od roku 2015 poskytuje právní služby jako advokátka, a to nejprve ve spolupráci s Martinem Schimmerem a Martinem Jarolínem (tehdy působícími pod společným jménem 2MartinsLegal) a nyní i M2A Partners. Svou advokátní praxi krátce přerušila, když v roce 2016 přijala nabídku na pracovní stáž na právním oddělení Evropské lékové agentury.

Zkušenosti získané v rámci soukromého i veřejného (evropského) sektoru zúročuje především v oblastech life science a ochrany osobních údajů. Dlouhodobě se zaměřuje na právní poradenství a právní zastupování klientů zejména při záležitostech souvisejících s prováděním klinických hodnocení a řešením smluvních vztahů v jejich rámci, ve věcech týkajících se uvádění různých typů farmaceutických výrobků na trh, včetně jejich propagace, či ohledně spolupráce a jiných interakcí probíhajících mezi farmaceutickými společnostmi, zdravotnickými odborníky a/nebo pacienty.