Dopad změny sazby daně z přidané hodnoty na smluvní vztahy

Vládní stabilizační balíček prošel v Poslanecké sněmovně do druhého čtení, změna sazby DPH z 10 na 12%, mimo jiné u léků, je tak zase o něco pravděpodobnější.Pamatujte, že změna sazby může mít významný negativní finanční dopad na přípravky, u kterých máte smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Náklad pojišťoven na vyšší sazbu DPH může totiž v některých případech zaplatit držitel – buď dřívějším či vyšším paybackem, nebo nižší cenou (hodnoty ve smlouvě jsou totiž zpravidla kalkulovány s DPH v den podpisu) – vzory smluv plátců jsou přesně takto postaveny. A jen některé z nich počítají se změnou textu v případě změny sazby DPH. Největší riziko jsme identifikovali u smluv:

 1. o kompenzaci nákladů VILP/LPVO;
 2. o risk-share v podobě budget cap, případně o slevě z každého balení;
 3. o ceně pro konečného spotřebitele;
 4. o ceně ve formě cenového prohlášením vůči SZP.

Naopak prakticky bez tohoto rizika jsou dohody o úhradě a dohody o nejvyšší ceně výrobce, které jsou sjednávané bez DPH. Proto doporučujeme následující postup:

 1. zkontrolujte podepsané texty všech smluv s plátci, zejména 4 typy popsané výše;
 2. ověřte, že jsou skutečně limity a ceny sjednány s DPH, jak je předpokládáno ve vzorech a
 3. ověřte, zda smlouva obsahuje povinnost uzavřít dodatek při změně DPH/legislativních změnách;
  • pokud ano, navrhněte VZP/SZP jednání o dodatku podle takového ustanovení (nejpozději poté, co změna sazby vyjde ve Sbírce zákonů, diskusi je ale možné otevřít hned, přinejhorším se dodatek pak nepodepíše),
  • pokud nikoliv, navrhněte VZP/SZP jednání o dodatku i tak, ačkoliv v takovém případě nemají VZP/SZP povinnost o něm jednat ani jej uzavřít,
 1. odmítnou-li VZP/SZP o dodatku jednat (což považujeme za poměrně nepravděpodobné), pak se nabízí následující postup:
  • o obsahuje-li smlouva povinnost uzavřít dodatek, lze uvažovat o soudní ochraně pro nesplnění povinnosti, detaily je možné případně diskutovat dále;
  • o neobsahuje-li smlouva povinnost uzavřít dodatek, lze uvažovat o soudním narovnání smluvních poměrů, detaily je možné případně diskutovat dále.

Tento článek je pouze informativní a nepředstavuje právní radu ani návod pro konkrétní případ.V případě, že budete mít v této souvislosti zájem o vícero informací, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže