Novela zákona o léčivech – safety stock

Od kdy vstupuje v účinnost a jaké hlavní změny přináší

Dne 29. prosince 2023 (poslední pracovní den roku 2023) vyšla ve Sbírce zákonů

 • změna zákona o léčivech zavádějící tzv. safety stock (č. 456/2023 Sb.),
 • novelizace všech propojených vyhlášek
  • oč. 458/2023 Sb. – novela vyhlášky č. 329/2019 Sb. o předepisování,
  • oč. 459/2023 Sb. – novela vyhlášky č. 84/2008 Sb. o správné lékárenské praxi,
  • oč. 460/2023 Sb. – novela vyhlášky č. 228/2008 Sb. o registraci léčivých přípravků
  • oč. 461/2023 Sb. – novela vyhlášky č. 229/2008 Sb. o výrobě a distribuci léčiv
 • nová vyhláška, kterou se stanoví seznam přípravků, na které se povinnost safety stock nevztahuje.

Od kdy je účinná změna zákona o léčivech

Změna ZOL je účinná děleně:

 • Samotný safety stock od 1. června 2024!
 • Ostatní povinnosti, včetně podrobné součinnosti se SÚKLem, změn v oznamovaní přerušení uvádění na trh, v REG a DIS už od 1. ledna 2024!

O férovosti tak krátké doby na přípravu se dá diskutovat dlouho, nicméně nejpozději v únoru (a mnozí již dříve) pocítíme některé dopady této novelizace.

Úplné znění novel naleznete zde:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39777

Pro připomenutí základní novinky

 • povinnost držitele dodat na trh poté, co jeho přípravek „bude mít výpadek“, ještě 1 nebo 2 měsíce průměrných dodávek za předchozí rok v případě, že přípravek je hrazen, nebo má maximální cenu (OTC přípravky tuto povinnost nemají)
 • z této povinnosti je určena výjimka jenom pro přípravky, které na trhu ještě nejsou 12 měsíců a pro přípravky uvedené ve vyhlášce ministerstva
 • povinnost držitele sdělovat SÚKLu na žádost předpoklad dodávek (a to i tehdy, když výpadek hrozí u konkurence)
 • možnost a povinnost SÚKL označovat přípravky symbolem „Omezená dostupnost“, a to opatřením obecné povahy, které najdete na webu SÚKL
 • povinnost držitele, distributora i lékáren hlásit denně stav zásob přípravku se symbolem „Omezená dostupnost“ – což pro distributory – sesterské společnosti držitele – znamená povinnost hlásit zásoby i u přípravků, které nikdy nebudou mít na skladech
 • zákaz vyvážet přípravky s označením „Omezená dostupnost“
 • zákaz distributorům zvýhodnit při objednávání léků jakoukoliv lékárnu, který se vztahuje na všechny léky (což bude mít dopad do reálného provozování DTP a DTH modelů)
 • hlášení REG a DIS se musí podávat do 5. dne následujícího měsíce a u DIS spolu s identifikací příjemce kódem pracoviště (opět s dopadem do běžného fungování DTP a DTH modelu)
 • ministerstvo může od 1. ledna začít vytvářet seznam přípravků, kde bude muset každý distributor držet rezervní zásobu v objemu 1 měsíce jeho dodávek takového přípravku do lékáren, seznam bude vytvářen opatřením obecné povahy, které najdete na webu MZD
 • katalog přípravků, které mají mít výjimku ze safety stock byl vydán vyhláškou a zůstává velmi úzký (například nejsou vyloučeny přípravky z krve a krevní deriváty, není vyloučena genová terapie, ani sezonní přípravky), do 1.6. se ale ještě může rozšířit. Současný seznam přípravků vyřazených z povinnosti safety stocku (ale ne z ostatních) je:

Tento článek je pouze informativní a nepředstavuje právní radu ani návod pro konkrétní případ. 

V případě, že budete mít v této souvislosti zájem o více informací, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže