Odškodnění za nezákonné trestní stíhání

V médiích nyní rezonuje případ nejrozsáhlejšího justičního omylu v dějinách Velké Británie. Několik set tamních zaměstnanců pošty bylo neprávem odsouzeno za zpronevěru peněz, krádeže a účetní podvody. Mnozí z nich skončili ve vězení, jiní „pouze“ přišli o zaměstnání, peníze a čistý trestní rejstřík. Nakonec se ukázalo, že za nesedícími financemi nestálo jednání zaměstnanců, ale chyba v softwaru, který pošta užívala pro svůj počítačový a účetní systém. Britská vláda nyní nabízí všem neprávem odsouzeným zaměstnancům pošty náhradu za nezákonné trestní stíhání ve výši 600 tisíc liber, což je v přepočtu přibližně sedmnáct milionů českých korun.

Jak je to s výší přiznávané náhrady za nezákonné trestní stíhání u nás?

Osoba, která je trestně stíhána a následně nedojde k jejímu pravomocnému odsouzení, má právo na náhradu nemajetkové újmy, která jí tím byla způsobena. Uvedený princip patří k základním aspektům právního státu – stát nese odpovědnost za to, že takto významným způsobem negativně zasahuje do života jednotlivců, pokud neunese důkazní břemeno o spáchání trestného činu a nedojde k odsouzení. Výše náhrad, které jsou za nezákonné trestní stíhání přiznávány, a způsob, jakým je tak činěno, je ale dobrým příkladem toho, že právní principy „na papíře“ a v praxi jsou často dva poněkud oddělené světy.

Podle judikatury Ústavního soudu by měla přiznaná náhrada za nezákonné trestní stíhání co nejvíce odpovídat způsobené újmě a reflektovat veškeré negativní dopady, dotýkající se zejména osobnostní integrity konkrétního poškozeného. Zatímco v britské poštovní kauze stát považuje za přiměřené zadostiučinění částku 17 milionů korun, tuzemská praxe je u případů nezákonného trestního stíhání za obdobné majetkové či hospodářské trestné činy poněkud odlišná. V poslední době byly řešeny například následující případy:

Trestný čin krácení daně

  • Délka trestního stíhání: 6 let a 8 měsíců
  • 30 dnů ve vazbě
  • Přiznané zadostiučinění: 140.000,- Kč

Trestný čin podvodu

  • Délka trestního stíhání: 14 měsíců
  • Byl prokázán vznik psychických problémů a vztahové problémy z důvodu trestního stíhání
  • Přiznané zadostiučinění: 25.000,- Kč

Porušování povinnosti při správě cizího majetku

  • Délka trestního stíhání: 6 let a 6 měsíců
  • Z důvodu trestního stíhání došlo ke ztrátě zaměstnání, poškození reputace a rozpadu dlouholetého vztahu
  • Přiznané zadostiučinění: 250.000,- Kč

Za nezákonné vzetí do vazby, což představuje nejzávažnější zásah do osobní sféry, přiznávají české soudy v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu náhradu ve výši 500,- až 1.500,- Kč za každý den vazby.  Velký rozdíl představují nejen finanční částky, ale i celkový přístup, který stát k nezákonně stíhaným osobám zaujímá. Zatímco ve Velké Británii se předseda vlády osobně omluvil všem poškozeným a vláda sama nabízí odškodnění rovnou k vyplacení, v České republice zpravidla stát „sám od sebe“ nepřizná nic a je nutné se o tuto náhradu ještě zdlouhavě soudit. Rozdíl v přístupu, který stát zaujímá ke svým vlastním občanům, do jejichž práv bylo nezákonně zasaženo, je u nás a ve Velké Británii propastný, což je dobře vidět na současné poštovní kauze.

Doufáme, že právě takto medializovaná srovnání mohou pomoci k tomu, aby se situace u nás postupně začala zlepšovat.  

 

Tento článek je pouze informativní a nepředstavuje právní radu ani návod pro konkrétní případ.

V případě, že budete mít v této souvislosti zájem o více informací, neváhejte se na nás obrátit. 

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže