Účinnost MDR odložena o jeden rok

Dne 24.4.2020 bylo v Official Journal publikováno Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2020/561 ze dne 23.4.2020, kterým byla odložena účinnost MDR (Nařízení o zdravotnických prostředcích (EU) 745/2020 o jeden rok na 26..5.2021. V praxi to znamená, že zdravotnické prostředky mohou být až do 25.5.2021 uváděny na trh v souladu s dosavadními právními předpisy, konkrétně v případě České republiky v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky. 

Plné znění nařízení (EU) 2020/561 naleznete zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0561&from=EN

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže