Územní plánování, spolupráce obcí s investory a stavební řízení

Co je územní plánování?

Každé město nebo obec vytváří v souladu se zásadami územního rozvoje a dalšími pravidly svůj územní plán. Územním plánem je v rámci katastru obce vymezeno zastavitelné a nezastavitelné území a stanoveny regulativy využití jednotlivých pozemků.

Jinými slovy územní plán určuje, na kterých pozemcích lze postavit rodinný dům, na kterých bytový dům či obchodní centrum nebo kde bude veřejné prostranství a cesta. Územní plány mohou také obsahovat prvky regulačního plánu, které mohou stanovit např. sklon střechy, stavební čáru, druh plotu nebo i třeba zakázat stavbu srubových staveb v určitém území.

Co jsou to smlouvy s investory a kdy je vhodné je uzavírat?

U větších projektů (např. developerská výstavba bytů či domů) je nutné územní rozhodnutí a stavební povolení, příp. společné povolení stavebního úřadu pro umístění a realizaci stavby. Takové řízení může trvat mnoho měsíců a stavební úřad v něm posuzuje vedle stavebně technických parametrů například i takové faktory, jako je dostatečná dopravní a technická infrastruktura či krajinný ráz.

Obce přitom mohou požadovat výstavbu či modernizaci občanské vybavenosti a tyto požadavky by měly v rámci stavebního řízení velmi důsledně prosazovat a hájit. A protože je mnohdy klíčovým faktorem pro investora čas, nabízí se jako ideální řešení pro moderní obce nastavení mechanismu plánovacích smluv a smluv o spolupráci s investory (někdy také uváděno jako smlouvy o rozvoji území). Ve smlouvě si strany stanoví podmínky, za jakých bude obec předmětný projekt považovat za souladný s obecním zájmem a investor se obvykle zaváže zaplatit určitý příspěvek na vybudování či opravu veřejné infrastruktury (např. školky, parkoviště apod.).

Co je stavební řízení?

Zde Vložte Text Nadpisu

Stavebním řízením rozumíme postup podle stavebního zákona, směřující zpravidla k vydání stavebního povolení. Ve stavebním řízení se řeší zejména konkrétní podoba zamýšlené stavby a její technické vlastnosti. 

Účastníkem stavebního řízení se můžete stát v zásadě buď jako stavebník (např. při výstavbě vlastního rodinného domu či garáže apod.), nebo spíše a častěji jako osoba stavebním záměrem nějak dotčená (např. soused či obec, na jejímž území má stavba vzniknout).

S čím Vám můžeme pomoci?

Vznik nového územního plánu nebo jeho změna je složitý a časově náročný proces, v němž se běžný občan snadno ztratí. Naše kancelář poskytuje komplexní právní poradenství při přípravě či změnách územního plánu, včetně spolupráce se zkušenými pořizovateli a urbanisty. Provedeme Vás procesem přípravy územního plánu, budeme hájit Vaše práva při chystaných změnách územního plánu a připravíme pro Vás vhodnou strategii.

Stejně tak Vám pomůžeme při složitých jednáních mezi obcí (městem) a developerem, připravíme smlouvy a další podklady nebo Vás budeme zastupovat při jednání se stavebními úřady a dalšími dotčenými orgány.
V neposlední řadě jsme připraveni Vám pomoci i ve stavebním řízení, ať už se jej účastníte na kterékoli straně. Odmítá Vám stavební úřad vydat stavební povolení, ačkoli jste splnili všechny podmínky? Nebo hodlá Váš soused provádět výstavbu způsobem, který by mohl poškodit či znehodnotit Vaši nemovitost? Pak jsme tu pro Vás.

Pro koho jsou naše služby určeny?

Pro kohokoli. Pokud jste obec či spolek a nevíte si rady s majitelem pozemků hodlajícím vybudovat ve Vašem sousedství developerský projekt, jsme pro Vás tím správným partnerem. Neslibujeme nemožné, ale v rámci možností uděláme maximum pro ochranu Vašich zájmů.

Naše služby poskytujeme také jednotlivcům, a rovněž investorům a developerům, například pokud si chtějí před realizací investice do nemovitosti ověřit, jaké jsou možnosti výstavby v daném místě, setkají se s komplikacemi ve stavebním řízení apod.

Jak to funguje?

Zanechte nám na sebe prosím kontakt v níže uvedeném kontaktním formuláři. Poté vás budeme neprodleně kontaktovat a v závislosti na vašich konkrétních potřebách se domluvíme, jak dále postupovat. Zasláním poptávky se k ničemu nezavazujete.

Proč si vybrat právě nás?

Jsme advokátní kancelář s velmi dobrou orientací ve stavebním zákoně a navazujících předpisech. Máme letité praktické zkušenosti z tohoto oboru v pozici poskytovatelů právních služeb pro obce, jednotlivce i developerské společnosti. Máme rovněž zkušenosti z komunální politiky a s prosazováním obecních zájmů při vyjednávání s developery.

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže